Tại Thính học An Khang, chúng tôi xây dựng con người – People First

Dù bạn quan tâm đến thu nhập là chính yếu hay quan tâm đến phát triển các kỹ năng bản thân, Thính học An Khang đều đáp ứng được các mong mỏi này bằng việc tạo thu nhập không giới hạn theo năng lực & cống hiến, điều chỉnh tiền lương theo thị trường, tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn & dài hạn cùng với các chuyên gia trong cùng lĩnh vực.
Bạn đam mê làm việc trong lĩnh vực thính học, đo thính lực, máy trợ thính, cấy ốc tai điện tử, hãy thử sức mình với môi trường thân thiện và quốc tế của Thính học An Khang bằng cách lựa chọn các vị trí phù hợp dưới đây:

    error: